Kosiński, E., & Wojtczak, D. (2018). PRAWNA DOPUSZCZALNOŚĆ I ŚRODKI RELATYWIZACJI ZAKAZU NADUŻYCIA POZYCJI DOMINUJĄCEJ W POLSCE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 107–122. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.9