Winecki, J. (2018). EWOLUCJA SZWEDZKIEGO MODELU GOSPODARKI. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 123-147. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.10