Osińska, M. (2018). ZASTOSOWANIE METODY CCR-DEA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W POLSCE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(4), 181–201. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.4.13