Smolak, M. (2014). Aksjologiczne założenia stosowania dyrektyw wykładni celowościowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 5-12. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.1