Cora, Łukasz. (2018). Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(4), 197–208. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.4.15