Wróblewski, B. P. (2014). Radykalne uproszczenie prawa podatkowego w ujęciu Paula Kirchhofa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 91-104. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.8