Lach, D. E. (2014). Refundacja leków a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 119-131. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.10