Wiśniewska, D., & Wiśniewski, M. (2014). Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(1), 175-193. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.1.14