Wałęsa, L. (2014). Koniec transformacji systemowej – czas na złoty wiek Polski. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 11–14. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.2