Kuźniar, R. (2014). Wyzwania dla Polski – 25 lat po odzyskaniu suwerenności. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 43–54. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.5