Łaszkiewicz, K. H. (2014). Zmiany stosunków własnościowych w Polsce po roku 1989. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 55–75. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.6