Drozdowski, R. (2014). Polska u progu drugiej fazy modernizacji, czyli jak jednocześnie doganiać i uciekać. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 77–88. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.7