Skąpski, M. (2014). Realizacja idei społecznej gospodarki rynkowej w polskim ustroju pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 109–124. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.9