Lipowicz, I. (2014). Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 125-142. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.10