Winczorek, P. (2014). Kilka uwag o polskich referendach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 143–160. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.11