Suchocka, H. (2014). W poszukiwaniu modelu ustrojowego prokuratury (w świetle prac Komisji Rady Europy „Demokracja poprzez Prawo”). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 161–174. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.12