Balcerowicz, L. (2014). Polski wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 175–190. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.13