Kępiński, M. (2014). Czy w Polsce potrzebny jest nowy kodeks cywilny? Artykuł polemiczny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 237–244. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.17