Budzinowski, R. (2014). Zagadnienia funkcjonalności prawa rolnego: między europeizacją a lokalnością. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(2), 245–257. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.2.18