Sokołowski, T. (2014). Podzielność świadczenia w umowie o roboty budowlane. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 51-63. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.4