Buchowska, N. (2014). Ramy prawne współpracy Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych w dziedzinie ochrony praw człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 79–91. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.6