Nowak, M. (2014). Polska migracja: motywy mobilnoƛci, jej dynamika i propozycja socjologicznej rekonceptualizacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(3), 281-299. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.19