Raban, O. (2014). Racjonalizacja polityki: o związku między demokracją a rządami prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 21-39. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.2