Bogucki, O. (2014). Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 55-67. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.4