Sobol-Kołodziejczyk, P., & Zieliński, M. (2014). Witold Pokruszyński, Filozofia bezpieczeństwa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 381–383. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.26