GawliƄski, A. (2014). Bogdan Lach, Profilowanie kryminalistyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 384-385. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.27