Żywiecka, H. (2014). Paweł Smaga, Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 388–390. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.29