Wojnowska-Radzińska, J. (2019). Dostęp cudzoziemca do akt w postępowaniu w przedmiocie zobowiązania do powrotu – uwagi de lege lata i de lege ferenda. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(1), 57–71. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.4