Piątek, W. (2014). Profesor Roman Hauser Doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 397-398. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.32