Olszewski, H. (2019). W stulecie Wydziału Prawa UAM. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 5–17. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.1