Lączkowski, W. (2019). Wspomnienia byłego dziekana. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 19–23. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.2