Zajadło, J. (2019). Oratio pro Aulo Caecina Cycerona – prawo pomiędzy jurysprudencją a retoryką. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 35–49. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.4