Bogucki, O. (2019). O konstytutywnej współzależności wyjaśniania i identyfikowania czynności konwencjonalnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 51–65. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.5