Maroń, G. (2019). Odwołania do literatury pięknej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 67–82. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.6