Szwarc, A. J. (2019). Dziekańskie wspomnienia w 100-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 25–34. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.3