Baranowska-Zając, W. (2019). Kilka uwag o nowych kompetencjach przewodniczącego organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego po nowelizacji samorządowych ustaw ustrojowych z 11 stycznia 2018 roku. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 111–126. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.9