Główczewski, M. (2019). Wiedza polskich sędziów i prokuratorów na temat psychologii zeznań naocznych świadków w świetle badania własnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 141–158. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.11