Misztal, P. (2019). (Nie)zależność finansowa państwa we współczesnej gospodarce rynkowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 159–175. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.12