Czeszejko-Sochacka, K. (2019). „Inność drażni jednakowość” – kilka uwag o problematyce dyskryminacji osób LGBT ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu karnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 191–205. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.14