Siwek, K. (2019). Ponownie o artykule 25 § 2a Kodeksu karnego. Kilka uwag do artykułu Jana Kluzy „Nowe granice obrony koniecznej? Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego z 8 grudnia 2017 r.”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 207–215. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.15