Mrożek, J. (2019). Samorząd zawodowy a pojęcie administracji publicznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 127–140. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.10