Zmierczak, M. (2019). Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 217–220. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.16