Kurkowski, P. (2019). Zarządzanie kadrami pod redakcją naukową Tadeusza Listwana. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 221–222. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.17