Kondej, M. (2019). Przełamanie rezultatów wykładni językowej zgodnie z zasadą nadrzędności konstytucji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(3), 39-52. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.3