Staniszewska, L. (2021). Instytucja współdziałania materialnego w wydawaniu aktów administracyjnych na przykładzie wybranych porządków prawnych – Polski i Republiki Federalnej Niemiec. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(1), 129-141. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.10