Radajewski, M. (2020). Status prawny oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 71–84. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.5