Basa, M. (2020). Instytucja ławników Sądu Najwyższego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 85–99. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.6