Urban, D. (2020). Finansyzacja gospodarki w ujęciu makroekonomicznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 231–245. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.16