Zawadzka-Pąk, U. K. (2020). Aksjologiczno-prawna analiza plebiscytowego modelu budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) na przykładzie wybranych polskich miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 283-298. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.19