Waliszewski, K. (2020). Krystyna Nizioł, Misselling usług finansowych. Problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 82(1), 299–301. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.1.20